Exempel på filmer. Samtliga för Facebook och anpassade för mobil.
Syftet har varit rekrytering av följare till olika facebookkanaler. Alla med militär inriktning.

(Visningsbilderna för videoklippen finns inte med då hemsidans funktioner inte tillåter detta)

Film för facebooksidan "Pennan & Svärdet".

Trailer för facebooksidan "39-45"

Film/bildspel för facebooksidan "Pennan & Svärdet".

Film för facebooksidan "Pennan & Svärdet".

Infografisk film för facebooksidan "Militärt" och "Pennan & Svärdet".

Film för facebooksidan "Militärt" och "Pennan & Svärdet".